Serwis Informacjny Branży Turystycznej
Sąd oddala powództwo turystki przeciw Itace
SN: Klient może samodzielnie dochodzić odszkodowania z gwarancji
Jak zmieniają się podróżnicze zwyczaje Polaków?
Grecy likwidują obóz w Idomeni
SprintAir poleci z Wrocławia do Olsztyna

więcej »

Darmowy listopad w rezydencjach królewskich

W listopadzie, 4 rezydencje królewskie - Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie, Muzeum Pałac w Wilanowie oraz Zamek Królewski na Wawelu, odwiedziło 265, 5 tys. osób. To 3,5 raza więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (73, 9 tys.). Największy wzrost frekwencji, prawie 12 - krotny, zanotowało Muzeum Łazienki Królewskie (46, 7 tys. z 3, 9 tys.)

29, 5 tys. osób wzięło udział w muzealnych zajęciach edukacyjnych. 800 bezpłatnych lekcji, których tematem był nowoczesny patriotyzm, zgromadziło ponad 16 tys. uczestników. To efekty przeprowadzonej w tym roku po raz pierwszy akcji "Darmowy listopad", której inicjatorem był Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski.

Akcji przyświecały 3 główne cele: edukacja kulturalna, zwiększenie dostępności do narodowych instytucji kultury oraz wzrost uczestnictwa w kulturze. Była ona skierowana do wszystkich, głównie do dzieci i młodzieży oraz seniorów.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski podkreśla, że termin akcji został wybrany nieprzypadkowo. "1 listopada jest dniem refleksji. Dotyczy to także instytucji kultury, pochylamy się wówczas nad naszą historią, nad przeszłością. To także miesiąc związany z narodowym świętem 11 listopada, a edukacja kulturalna powinna wiązać się z naszą historią" - tłumaczy. O sukcesie akcji świadczy nie tylko rekordowa frekwencja w rezydencjach królewskich, ale też wzrost zainteresowania ich stronami internetowymi i portalami społecznościowymi. Np. Muzeum w Wilanowie zanotowało 66, 7 tys. wejść na stronę www ( prawie 2 razy więcej niż rok wcześniej) i 279 kliknięć "lubię to"na Facebooku (listopad 2011- 81 ). Natomiast liczba fanów Ośrodka Edukacji w Łazienkach Królewskich wzrosła prawie trzykrotnie - do 1502 ( 522 w ) .

PROGRAM EDUKACYJNY NOWOCZESNY PATRIOTYZM

Patriotyzm jest obecny w każdej dziedzinie życia. W kulturze ma wymiar dwojaki. Z jednej strony pozostaje troską o dziedzictwo kulturowe. Temu służy rozwijanie i tworzenie nowoczesnych muzeów, ochrona i udostępnianie zasobów bibliotek i archiwów za pomocą nowoczesnych technologii, ochrona zabytków oraz dbałość o polskie dziedzictwo poza granicami kraju. Nowoczesna postać patriotyzmu to również uwzględnianie warunków teraźniejszości. Tu kluczowe znaczenie odgrywa edukacja kulturalna skierowana do każdego - niezależnie od wieku i kompetencji, a także edukacja młodych artystów. To dosłownie budowanie fundamentów rozwoju sztuki, czyli infrastruktury kultury przy użyciu potencjału środków europejskich oraz eksperckich instytucji działających na rzecz rozwoju kultury. Istotną rolę pełni także umiejętnie prowadzona na całym świecie dyplomacja kulturalna. Nowoczesnym patriotyzmem w aspekcie kulturalnym są więc działania mające na celu zwiększanie poziomu kapitału społecznego wspólnoty, która na początku XXI w. ma możliwość twórczego i nieskrępowanego rozwoju. Cykl lekcji muzealnych poświęconych temu tematowi zainaugurował 8 listopada br. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski . W Pałacu na Wyspie w Łazienkach spotkał się z młodzieżą z Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie.

Wiceminister kultury Małgorzata Omilanowska 15 listopada br. w Muzeum Pałacu w Wilanowie poprowadziła zajęcia zatytułowane Sztuka w służbie patriotyzmu dawniej i dziś. Wzięli w niej udział uczniowie Liceum im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie.

23 listopada br. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski opowiedział uczniom zgromadzonym na Zamku Królewskim na Wawelu O polskiej drodze do niepodległości.

Kulminacją cyklu była poprowadzona 30 listopada br. przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego lekcja poświęcona Sejmowi Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Prezydent rozmawiał z młodzieżą gimnazjalną i licealną na Zamku Królewskim w Warszawie - w Sali Senatu, gdzie uchwalono Konstytucję 3 Maja.

LISTOPADOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Muzeum Pałac w Wilanowie
"Zainteresowanie akcją przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Goście mogli zwiedzić apartamenty królewskie , wystawę czasową, spacerować po parku oraz zrewitalizowanym przedpolu. Wspólny program realizowany przez cztery królewskie rezydencje z pewnością spełnił oczekiwania szerokich grup społecznych, ułatwił dostęp do dóbr kultury oraz wzmocnił zainteresowanie publiczności miejscami tak ważnymi dla narodowej pamięci"- uważa Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie.
Dorośli uczestniczyli w oprowadzaniu po wystawie Kolekcja Wilanowie. Kontynuacja 1993-2011 oraz warsztatach tematycznych: Co kryją rękopisy..., Warsztaty kaligrafii, Papierem malowane. Warsztaty zdobienia przedmiotów w technice decoupage. Dla rodziców z dziećmi zorganizowano warsztaty, podczas których najmłodsi nauczyli się podstaw kaligrafii i dowiedzieli się więcej o dawnych sposobach oprawiania książek. Spotkania muzealne pozwoliły uczestnikom aktywnie czerpać z tradycji dawnej Rzeczypospolitej, poznać postać króla Jana III i barwną kulturę sarmacką oraz dostrzec związki dziedzictwa kulturowego z naturą.

Zamek Królewski w Warszawie
"Na placu Zamkowym pomiędzy kościołem a zamkiem jeżdżą deskorolkowcy. Zadałem im któregoś dnia pytanie: czy zwiedzali zamek? Odpowiedzieli, że to nie ich teren, a przecież chcemy by był on własnością wszystkich. Chcemy wyrabiać nawyki, otwierać muzea dla znacznie większej liczby ludzi" - zapewnia prof. Andrzej Rottermund, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie Uczniowie szkół podstawowych podczas spotkań zastanawiali się , czym jest dla nich dziedzictwo kulturowe. Tematami spotkań były m.in. Młodzi wobec świata wartości oraz Moje miejsce w historii. Zajęcia dla gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych podzielono na bloki: Polityka i kultura, Filozofia i religia oraz Sztuka i życie społeczne. Seniorzy i słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku uczestniczyli w spotkaniu "Święta miłości kochanej ojczyzny …". Odbyły się również wykłady w ramach cyklu "Polska - Rosja. Portret wzajemny. Między historią a współczesnością". Oprócz wystaw stałych zwiedzić można było ekspozycje czasowe: Wokół maltańskiego krzyża i Europa Jagellonica 1386-1572. Sztuka i kultura w Europie Środkowej za czasów Jagiellonów.

Muzeum Łazienki Królewskie
"Porozumienie zawarte pomiędzy czterema rezydencjami królewskimi obejmowało imponujący program edukacyjno-kulturalny" - podkreśla dyrektor Łazienek Królewskich Tadeusz Zielniewicz

Największym zainteresowaniem, z racji zbliżającej się rocznicy, cieszyła się lekcja na temat powstania listopadowego, poprowadzona w formie gry terenowej. Powstanie listopadowe w sposób naturalny stało się pretekstem do mówienia o nowoczesnej postawie patriotycznej i zestawiania jej z dawnym modelem, realizowanym w czasach niesuwerenności kraju. Na projekt składały się warsztaty teatralne zakończone pokazem pracy warsztatowej, a jego elementem było włącznie w proces edukacyjny sali wystawienniczej powstania listopadowego, znajdującej się w Podchorążówce. Edukatorzy wyszli z programem poza Muzeum- odwiedzili Centrum Zdrowia Dziecka i Świetlice na Brzeskiej, na warszawskiej Pradze. Do Łazienek, na bezpłatne zajęcia, przyjechali również podopieczni Centrum Alzheimera. Dla seniorów przygotowano specjalne spotkania muzealne.

Zamek Królewski na Wawelu

Podczas lekcji i warsztatów muzealnych najmłodsi odkrywali dzieje Wawelu na podstawie legend. Zapoznawali się m.in. z pojęciami: legenda, gród i źródło historyczne. Starsi poznawali postać króla Kazimierza Wielkiego oraz czasy, w których żył, jego dokonania polityczne i reformy gospodarcze. Prowadzący zajęcia przybliżali ponadto tajemnice codziennego życia mieszkańców zamku wawelskiego za czasów Jagiellonów. Uczniowie klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyli w warsztatach przybliżających historię Zamku Wawelskiego jako siedziby władców na tle dziejów Polski. Zajęciom towarzyszyła Wystawa "1812-2012. NAPOLEON - WIELKA ARMIA - POLACY", skłaniająca do refleksji nad istotą patriotyzmu na przestrzeni ostatnich dwóch wieków.

REZYDENCJE KRÓLEWSKIE ODZYSKAŁY BLASK

W ostatnich latach rezydencje królewskie zostały przywrócone do dawnej świetności. Było to możliwe m.in. dzięki środkom europejskim, pozyskanym przez MKiDN. Wszystkie instytucje skorzystały z dotacji w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko XI Priorytet: Kultura i dziedzictwo kulturowe.

REWITALIZACJA I DIGITALIZACJA XVII-TO WIECZNEGO ZESPOŁU PAŁACOWO OGRODOWEGO W WILANOWIE
wartość - 25, 1 mln zł
dofinansowanie UE - 18, 3 mln zł
RENOWACJA DZIEDZIŃCA ZEWNĘTRZNEGO ORAZ ADAPTACJA BUDYNKU NA CENTRUM PROMOCJI I INFORMACJI NA WAWELU
wartość - 18,2 mln zł
dofinansowanie UE - 12, 6 zł
RENOWACJA ELEWACJI WSCHODNIEJ ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE
wartość - 15 mln zł
dofinansowanie UE - 10, 1 mln zł
KONSERWACJA I REMONT PAŁACU NA WYSPIE WRAZ Z OTOCZENIEM W MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE
wartość - 36, 5 mln zł
dofinansowanie UE - 24 mln zł.

Ze środków POIiŚ XI Priorytet: Kultura i dziedzictwo kulturowe na lata 2007 - 2013 do realizacji skierowano 64 projekty. Ich łączna wartość przekroczyła 3, 4 mld zł, a kwota dofinansowania stanowi ponad 2 mld zł. W całej Polsce oddano do użytku 21 nowych lub wyremontowanych obiektów, wśród nich: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Dziedzictwo Chopina na szlaku Traktu Królewskiego, Amfiteatr Tysiąclecia w Opolu, Państwową Wyższą Szkołę Teatralną we Wrocławiu i Galicyjski Rynek w Sanoku. W tym roku wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, otwarto Filharmonię Świętokrzyską, wyremontowany Zespół Szkół Muzycznych w Białymstoku, Operę Leśną w Sopocie, Filharmonię Częstochowską oraz Operę i Filharmonię Podlaską. 13 beneficjentów kolejnego naboru (ogłoszonego 1 marca br.) otrzyma dofinansowane na łączną kwotę 176,5 mln złotych; podpisywanie umów dobiega końca.
Tagi:

Najnowsze:
Sąd oddala powództwo turystki przeciw Itace
SN: Klient może samodzielnie dochodzić odszkodowania z gwarancji
Jak zmieniają się podróżnicze zwyczaje Polaków?
Grecy likwidują obóz w Idomeni
SprintAir poleci z Wrocławia do Olsztyna
Polacy coraz częściej organizują wakacje samodzielnie
DZT prowadzi kampanię reklamową we Wrocławiu
Sun&Fun stawia na Bałkany
Ibis otworzył nowe hotele w Białymstoku i Poznaniu
Wizz Air prezentuje nowy samolot
LHG ogłasza otwarcie nowego hotelu w Indonezji
Katastrofa egipskiego samolotu
HomeToGo nawiązuje współpracę z eholiday.pl
Turecka policja apeluje o ostrożność w dniu 19 maja
Więcej turystów wyjeżdża na długie weekendy
Więcej turystów w Dolnej Saksonii
Chorwacka Wspólnota Turystyczna ogłasza nową kampanię promocyjną
Wizz Air otworzył nowe trasy z Lotniska Chopina
Wyspy Kanaryjskie promują się jako cel wypraw nurkowych
Tanieją połączenia roamingowe
 
Starsze aktualności:
Będziemy mieć nad Bałtykiem rafę koralową?
Decyzja w sprawie centrum obsługi turystów przy muzeum Auschwitz została uchylona
Tatry: piorun śmiertelnie poraził turystę
Poznań zaprasza na franciszkański weekend
Coraz więcej przewodników Michelin po polsku
Małopolski Szlak Architektury Drewnianej otwarty jeszcze do końca września
Karpackie Klimaty już w ten weekend
Turyści powoli opuszczają Zakopane
Którym statkiem dopłyniemy do Tyńca?
Dolomity na liście dziedzictwa UNESCO
Niefortunna promocja sandomierskiego muzeum?
Okęcie nie chce płacić odszkodowań
Poznańska słoniarnia ma już trzeciego słonia
Włochy: właściciel plaży wyrzucał szkło do morza
Zakopane: w piątek rusza Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich
Nowa tatrzańska promocja: lokalne monety już w obiegu
Mandat dla Polaka za próbę kąpieli w fontannie
W Krynicy nie powstanie tor saneczkowy
Para turystów potrącona na szlaku
MSZ przypomina o warunkach podróżowania młodzieży po Czarnogórze

Zgłoś problem z tą stroną »


 Archiwum 2007 

ryba maślana
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Szczegóły w regulaminie.
OK, zamknij